regulamin

Regulamin sklepu internetowego


1.Właścicielem Sklepu internetowego www.plex.com.pl jest:
Przedsiębiorstwo Techniczne Plex Spółka z o.o.

NIP 6312663788    REGON 364950320
 ul.Chorzowska 58   44-100 Gliwice   Tel (32) 270 35 48
email
: plex@plex.com.pl
2.Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.plex.com.pl
   odbywa się według niniejszego regulaminu.
3.Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.plex.com.pl

   oznacza akceptację  przez Klienta zasad sprzedaży wynikających

   z niniejszego regulaminu, oraz zobowiązuje Klienta

   do przestrzegania zawartych w nim reguł.
4.Z ofert Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność

   do wykonywania czynności prawnych.
5.Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.
6.Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.
7.Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  - gotówką : należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki
  - przelewem bankowym: przelew należy wysłać na konto
wskazane na stronie Sklepu.
   

    Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu
    na konto równowartości złożonego zamówienia.
    Na przelewie, w polu „tytułem" prosimy wpisać numer zamówienia.
    Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków

    na rachunek Sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.
8.Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
   Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie
   oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.

   Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok,
   poprzez formularz wypełniony na stronach Sklepu.
   Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany
   na adres email podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą
   w treści link do potwierdzenia.

   Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego
   po otrzymaniu wiadomości email jak wyżej.

   Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
   Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości
   lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.

   Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem,
   kontaktując się ze Sklepem w sposób telefoniczny.
 
   Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad
   niniejszego regulaminu.
9.Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres

   pocztą kurierską  w ciągu 10 dni roboczych.
   Wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją

   o wydłużonym czasie realizacji.
   Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki.
   Paczki wysyłane będą pocztą kurierską.
10.Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera
     na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań.

     W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, lub stwierdzeniu
     uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym
     firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę
     wiadomością email na adres
sklep@plex.com.pl.
     Reklamacja będzie przez Sklep internetowy www.plex.com.pl niezwłocznie rozpatrzona.
     Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście
     przewozowym traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
11.Sklep internetowy www.plex.com.pl może wysyłać Klientowi wiadomości email na adres
     podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty.
     Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości
     po otrzymaniu którejkolwiek z nich.
12.Dane Klientów są przehowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy
     o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie
     w związku z działalnością Sklepu.
13.Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Gliwicach.
     Obowiązującym jest prawo polskie.